ซุนวู บาร์บีคิว

Animation 3D เพิ่มเติมด้วย Motion Graphic
ให้ความรู้สึกเข้าถึงซุนวูสุด สุด

https://www.youtube.com/watch?v=Qvxq8ksTPYc

Project : ซุนวู บาร์บีคิว
Motion : Motion House
Special thank : Wester designs